Zpět Zpět


Author: Tomáš Smetana - 28.08.2004 - Ostrava - View by 1015 people

Registration number 7003
Type Renault Citybus 12M 2070
Company DP Ostrava (Renault Citybus 12M 2070)
Route Služební jízda
Station Provozovna Hranečník
City Ostrava
Uploaded 14.12.2008