Author: Dávid Hanušovský - 11.05.2012 - Prešov [SK] - View by 1771 people

Registration number 110
Type Škoda 15Tr
Company DP mesta Prešov [SK] (Škoda 15Tr)
Street Sekčovská
City Prešov [SK]
Uploaded 16.05.2012