Zpět Zpět


Author: Tomáš Smetana - 31.08.2004 - Praha - View by 1440 people

Registration number 6352
Type Karosa B961
Company DP hlavního města Prahy (Karosa B961)
Route 217
Station Dejvická
City Praha
Uploaded 06.12.2008