Author: Tomáš Matoušek - 18.12.2011 - Praha - View by 1849 people

Registration number 6892
Type ČKD Tatra T3
Company DP hlavního města Prahy (ČKD Tatra T3)
Route 22
Station Bílá Hora
City Praha
Uploaded 28.12.2011