Zpět Zpět


Author: Zdeněk Mašek - 26.09.2011 - Praha - View by 1389 people

Registration number 6957
Type ČKD Tatra T3
Company DP hlavního města Prahy (ČKD Tatra T3)
Route 9
Station Nákladové nádraží Žižkov
City Praha
Uploaded 26.09.2011