Zpět Zpět


Author: Tomáš Smetana - 07.07.2008 - Karlovy Vary - View by 876 people

Registration number 361
Type Karosa B941E
Company DP Karlovy Vary (Karosa B941E)
Route 15
Street Závodu míru
City Karlovy Vary
Uploaded 09.11.2008