Zpět Zpět


Author: Jakub Bárta - 31.10.2010 - Praha - View by 1980 people

Registration number 8088
Type ČKD Tatra T3M2-DVC
Company DP hlavního města Prahy (ČKD Tatra T3M2-DVC)
Route 52
Station Lazarská
City Praha
Uploaded 31.10.2010