Zpět Zpět


Author: Marcel Čermák - 30.09.2010 - Praha - View by 1433 people

Registration number 5001
Type SOR EBN 10.5
Company DP Ostrava (SOR EBN 10.5)
Station Provozovna Kačerov
City Praha
Uploaded 30.09.2010