Zpět Zpět


Author: Tomáš Smetana - 28.06.2010 - Praha - View by 920 people

Registration number 8039
Type ČKD Tatra T3M
Company DP hlavního města Prahy (ČKD Tatra T3M)
Route 15
Station Špejchar
City Praha
Uploaded 01.07.2010