Zpět Zpět


Author: Tomáš Smetana - 12.06.2010 - Ostrava - View by 725 people

Registration number 1652
Type Pragoimex VarioLF3/2
Company DP Ostrava (Pragoimex VarioLF3/2)
Station ÚD Martinov
City Ostrava
Uploaded 16.06.2010