Zpět Zpět


Author: Tomáš Smetana - 12.06.2010 - Ostrava - View by 652 people

Registration number 1317
Type Pragoimex VarioLF
Company DP Ostrava (Pragoimex VarioLF)
Station Provozovna Poruba
City Ostrava
Uploaded 16.06.2010