Zpět Zpět


Author: Tomáš Smetana - 12.06.2010 - Ostrava - View by 751 people

Registration number 1339
Type Pragoimex VarioLF
Company DP Ostrava (Pragoimex VarioLF)
Route Zkušební jízda
Station ÚD Martinov
City Ostrava
Uploaded 16.06.2010