Zpět Zpět


Author: Tomáš Smetana - 08.05.2010 - Ostrava - View by 650 people

Registration number 1326
Type Pragoimex VarioLF
Company DP Ostrava (Pragoimex VarioLF)
Route 4
Station Plynárny
City Ostrava
Uploaded 16.06.2010