Zpět Zpět


Author: Jiří Vařečka - 01.06.2010 - Praha - View by 1329 people

Registration number 8078
Type ČKD Tatra T3M
Company DP hlavního města Prahy (ČKD Tatra T3M)
Route 17
Station Nádraží Modřany
City Praha
Uploaded 09.06.2010