Zpět Zpět


Author: Jiří Vařečka - 03.04.2010 - Lužná u Rakovníka - View by 1949 people

Registration number 477 043
Type ČKD 477.0
Company České dráhy (ČKD 477.0)
City Lužná u Rakovníka
Uploaded 04.04.2010