Autobus Škoda 706 RTO Car na zastávke Čermeľ
Autobus Škoda 706 RTO Car prichádza na zastávku SOŠ Automobilová
860DD
816, 807
Zastávka MHD a prímestskej dopravy VSS Križovatka
Električková zastávka VSS Križovatka
Električková zastávka Socha Jána Pavla II.
Renault Master na linke 38
Renault na linke 38
Iveco obsluhuje linku 38
Iveco na linke 38
5901
5611
5618
100
604 , 605 , 606
2003
2003
828
6413
610
Displej BUSTEC v autobuse MAN
607
Autobus Ikarus 263 na železničnej stanici v Sátoraljaújhely
« Previous 1 2 3 4 5 Next »