Author: Jiří Molo - 05.03.2010 - View by 4509 people

Registration number 7486
Type Karosa B931E
Company DP hlavního města Prahy (Karosa B931E)
Uploaded 07.03.2010