Author: mhd doprava - 04.02.2024 - Praha - View by 157 people

Registration number 349
Type Ringhoffer mv
Company DP hlavního města Prahy (Ringhoffer mv)
Route 42
Station Čechův most
Street Čechův most
City Praha
Uploaded 19.02.2024