Author: Vojtěch Tomiška - 01.01.2024 - Pardubice - View by 123 people

Registration number 465
Type Škoda 32Tr
Company DP města Pardubic (Škoda 32Tr)
Route 7
Station Globus
City Pardubice
Uploaded 15.02.2024