Author: Mikuláš Pelíšek - 22.08.2023 - Nučice - View by 572 people

Registration number 847 009-8
Type Pesa 847 ECO DMU
Company České dráhy (Pesa 847 ECO DMU)
Route S6
Station zastávka
City Nučice
Uploaded 23.08.2023
Opravdu v kolonce zastávka má být ,,zastávka"?
Odkaz vozu: 113596