Author: mhd doprava - 02.02.2023 - View by 651 people

Představení tramvaje K2 v Praze

Registration number 7000
Type ČKD Tatra K2
Company DP hlavního města Prahy (ČKD Tatra K2)
Street Patočkova
Uploaded 11.02.2023
Šlo by doplnit město Praha?