Author: Ukecany_prazak - 24.03.2022 - Praha - View by 1291 people

Registration number 383 102-1
Type Siemens Vectron E383
Company Železničná spoločnosť Slovensko [SK] (Siemens Vectron E383)
Station Praha hlavní nádraží
City Praha
Uploaded 27.03.2022
Číslo vlaku si nevzpomeneš?