Author: KODÍSEK - Praha - View by 1423 people

Registration number 8544+8545
Type ČKD Tatra T3R.P
Company DP hlavního města Prahy (ČKD Tatra T3R.P)
Route 10
Station Palmovka
Street Zenklova
City Praha
Uploaded 18.02.2022