Author: Tomáš Janota - 20.05.2020 - Praha - View by 1362 people

Registration number 7282
Type ČKD Tatra T3SUCS
Company DP hlavního města Prahy (ČKD Tatra T3SUCS)
Route 15
Street Újezd
City Praha
Uploaded 27.05.2020