Author: Radek Plachta - 23.02.2019 - Praha - View by 1853 people

Linka vedena odklonem přes Malostranskou a Palackého náměstí

Registration number 8273
Type Pragoimex T3R.PLF
Company DP hlavního města Prahy (Pragoimex T3R.PLF)
Route 22
Station Bílá Hora
Street Karlovarská
City Praha
Uploaded 27.04.2019