Author: Dávid Hanušovský - 31.08.2011 - Prešov - View by 2810 people

Registration number 100
Type Škoda 15Tr
Company DP mesta Prešov [SK] (Škoda 15Tr)
Route 4
Street Hlavná
City Prešov
Uploaded 03.01.2012